Month: February 2020

  • “Hör så tyst det är”, för Regionteatern Blekinge Kronoberg

    “Hör så tyst det är”, för Regionteatern Blekinge Kronoberg

    En brusande böljande hörlurskonsert Hur låter det när det är alldeles tyst? Vad är det för kran som droppar? Vad är det för vågor som slår? Varför är snäckan så lik ett öra? Vad är det för löv som rasslar? Är det plötsligt våra andetag? Hör så tyst det är är en hörlurskonsert för ung…

  • Panelsamtal på Folk & kultur

    Panelsamtal på Folk & kultur

    “Allt fler konstformer och kulturinstitutioner letar efter sätt att interagera med sin publik och “interaktiv” har blivit ett verkligt trendord. Samtidigt förbises deltagarkulturen och accepteras ofta inte som “riktig” kultur. Vad kan de traditionella konstformerna lära sig av deltagarkulturen? Hör kulturskapare, som alla har det aktiva deltagandet i fokus, berätta hur de arbetar för att…