Tag: Politik

 • Och nu då? Lajv om livet efter kapitalismen

  Tidigare publicerad i Brand #2, 2012 – aktuell för att vi kör det levande rollspelet 2027 – Livet efter kapitalismen i nästa vecka. Det sägs ju att det är lättare att föreställa sig jordens undergång än kapitalismens slut. Kanske har den finans- och skuldkris som hemsökt västekonomierna sedan 2008 ändrat på det. Det verkar nu…

 • 1 Maj toppades av fet Brand

  Det var en fin dag igår och mycket folk på gatorna för att fira 1 maj. Jag var ute med SAC Syndikalisterna, som samlas på plattan. Någon fiffig reklamare måste tänkt både en och två gånger på placeringen av reklamskylten ovan. På kvällen var det release av nya numret av den anarkistiska tidskriften Brand, som…

 • Varför finns det inga utopiska lajv?

  Några relativt lösa anteckningar om lajv och utopism. I min magisteruppsats om lajv driver jag en tes om att lajv är en anti-modern praktik, ett sätt att hantera och överskrida alienationen i det senkapitalistiska samhället. Lajvet är till formen gemenskapande och samskapade, men berättelserna är knutna till förmoderna romantiska fantasier om medeltiden eller eftermoderna katastrofscenarion.…

 • Notes from a seminar with Francesco ‘Bifo’Berardi

  Some notes from a seminar at Doch Stockholm March 29 – April 1, 2010 Origin from the italian autonomia movement the media activist and political theorist Bifo has a formulated a question that activates philosophical as well as psychological concerns: Is it possible, under present conditions, to form a collective process of subjectivation? So what…

 • 1 Maj, en månad försent

  En månad försent kom jag på att jag skulle vilja dela med mig av ett utdrag ur ett tal från årets anarkistiska 1 maj i Stockholm, som tar utgångspunkt i erfarenheter från den Egyptiska revolutionen. Kanske passar det ändå att detta inlägg kommer nu när den arabiska våren är på väg att övergå i en…

 • Några anteckningar om nätvaro

  Igår på Hemliga trädgården bjöd Ink bokförlag in till ett samtal om deras nyutgivna bok Det nätpolitiska manifestet, skriven av Christopher Kullenberg. Rasmus introducerar manifestet genom att (på overhead!) teckna ett pentagram av metoder för nätpolitisk aktivism som används både av makten och diverse motståndrörelser. Pentagramet har fem noder som kretsar kring relationen mellan stängt…

 • Hösten

 • Stoppa stasi-lagarna

  PDF i A4-format – skriv ut, kopiera, modifiera, affischera!

 • Arendt om handlande

  Arendt om handlande

  Några utdrag ur Hannah Arendts Människans villkor – Vita Activa, skriven 1958. I översättning av Joakim Retzlaff, utgiven på Daidalos, Göteborg 1998. Människor är betingade varelser emedan allt de kommer i kontakt med omedelbart blir en betingelse för deras existens. Den värld i vilken vita activa rör sig består väsentligen av ting som skapats av…