Bloggen 3 år! Topp 5, medmera

dream

Jag har nu bloggat mer eller mindre aktivt i tre år. Sedan hösten 2010 har jag postat över 150 inlägg och fått närmare 10.000 läsare, vilket känns fint med tanke på hur smala många av texterna är.

Ambitionen här är ju i första hand att formulera mig kring olika konstnärliga och spelorienterade praktiker som jag sysslar med. Vikten av att reflektera över handlandet och dokumentera olika faser i den skapande processen känns lika viktigt som någonsin förut. Jag hoppas att idéerna och erfarenheterna som kraffsas ner här kan komma till nytta för andra som är intresserade av deltagarkultur. Senast jag fick bekräftelse på det var när konstnären Hamish MacPherson hörde av sig för att han baserat ett verk skapat för brittiska parlamentet dokumentationen av experimentet An Infinite Scenario.

En del texter och material kommer nog att hamna hos Nyxxx i framtiden, eftersom jag jobbar aktivt med avatarprojeten i den konstellationen men även Interacting Arts har en liten återuppståndelse i det att vi översatt Deltagarkultur till engelska och just nu är ute på jakt efter förlag med goda internationella distributionskanaler.

Topp 5 lästa inlägg

To be continued…

Om publiken i handling på Teaterrummet

Jag och Ebba Petrén har skrivit en ny text:

För den som önskar bjuda in publiken i scenrummet uppstår nya möjligheter och problem. Vilka strategier ska användas för att göra vana och ovana teaterbesökare trygga att ta steget in i en gemensam iscensättning. Skådespelare tränar i flera år för att känna sig bekväma i teaterrummet, men publiken har inte fått den hjälpen och kommer utan förberedelser. De söker stimulans men är ofta obekväma med att sätta sin egen tillvaro på spel. Teaterrummet har aldrig varit en plats där publik och skådespelare kan mötas på lika villkor.

Läs vidare här: “Publik i handling” publicerad på Göteborgs stadsteaters forum Teaterrummet.