Month: November 2005

  • Kollektivt skrivande, experiment på Knutpunkt

    Under vår workshop i kollektivt skrivande på Knutepunkt i Norge använde vi programmet SubEthaEdit, tre bärbara macar och en projektor. Programmet hette först Hydra (innan de blev stämda, någon annan hade ju trademark på det mytiska monstret från antika grekland!) och det begreppet har levt kvar som verb i vårt gäng. Att hydra en text…

  • Salongsrevolutionärerna

    We miss the directness of play (our original kick in doing art in the first place); we miss smell, taste, touch, the feel of bodies in motion. – Hakim Bey, Immediatism, vii Undandragandet och dess icke-handling implicerar således inte bara en reträtt från öppen strid med fienden, flykten ger inte bara ett tillfälle att slicka…

  • Dödslistan

    Under vårt arbete med Deltagarkultur utvecklade vi på skämt och allvar en dödslista bestående av ord som inte hör hemma i våra teoretiska texter. När något av följande ord förekommer i en text kan man räkna med att argumenten är illa underbyggda, därför bör de dödförklaras som meningsbärare: Sann Naturlig Ursprunglig Äkta Genuin Biologisk Autentisk…