Dödslistan

Under vårt arbete med Deltagarkultur utvecklade vi på skämt och allvar en dödslista bestående av ord som inte hör hemma i våra teoretiska texter. När något av följande ord förekommer i en text kan man räkna med att argumenten är illa underbyggda, därför bör de dödförklaras som meningsbärare:

  • Sann
  • Naturlig
  • Ursprunglig
  • Äkta
  • Genuin
  • Biologisk
  • Autentisk
  • Essensiell

Nietzsche har i vanlig ordning någonting att säga. I följande klassiska citat ur “On Truth and Lies in a Nonmoral Sense” förklaras varför sanningen är ett klumpigt verktyg att använda, särskillt när man har något nytt att säga:

What then is truth? A movable host of metaphors, metonymies, and; anthropomorphisms: in short, a sum of human relations which have been poetically and rhetorically intensified, transferred, and embellished, and which, after long usage, seem to a people to be fixed, canonical, and binding. Truths are illusions which we have forgotten are illusions- they are metaphors that have become worn out and have been drained of sensuous force, coins which have lost their embossing and are now considered as metal and no longer as coins.

Många av de andra begreppen faller tillbaka på så kallad urgammal hävd. Denna hävd påskinar att en företeelse är bra eller viktig bara för att den är gammal. Att söka legitimtet för åsikter och idéer i dess långa historia är ett taskigt trick som alltför ofta begagnas av konservativa och reaktionära krafter, men se upp! Dessa svarta grodor ligga och lura även under din tunga.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *