Tag: äkta

  • Dödslistan

    Under vårt arbete med Deltagarkultur utvecklade vi på skämt och allvar en dödslista bestående av ord som inte hör hemma i våra teoretiska texter. När något av följande ord förekommer i en text kan man räkna med att argumenten är illa underbyggda, därför bör de dödförklaras som meningsbärare: Sann Naturlig Ursprunglig Äkta Genuin Biologisk Autentisk…