Tag: Guy Debord

  • Salongsrevolutionärerna

    We miss the directness of play (our original kick in doing art in the first place); we miss smell, taste, touch, the feel of bodies in motion. – Hakim Bey, Immediatism, vii Undandragandet och dess icke-handling implicerar således inte bara en reträtt från öppen strid med fienden, flykten ger inte bara ett tillfälle att slicka…