Tag: identitet

  • Identitet och motstånd under diskursens ordning

    På samma sätt nämligen som folk skiljer blixten från dess blixtrande och uppfattar det senare som handling, som verkan av ett subjekt, som kallas blixt, så skiljer folkmoralen också styrkan från styrkans yttringar, som om det bakom den starke fanns ett neutralt substrat vilket det stod fritt att visa styrka eller inte. Men det finns…

  • Interventions for Exorcing Exoticism

    This is documentation from a performance produced by Gabriel Widing & Leo Nordwall at Exorcising Exoticism, Shin Kong Mitskoshi, Taipei, 2006. We have considered the theme of the exhibition carefully and found some specific entry points that we’d be interested in working with. The mall as normality. When entering a mall, certain social contracts are…