Tag: kulturpolitik

 • Hybris släpper skrift om konstnären som konsult

  Anders och Johan på Hybris konstproduktion har satt ihop en folder om att ta betalt när man som konstnär jobbar gentemot myndigheter, förvaltningar och institutioner, som ofta förutsätter att konsultation ska ske utan betalning. Nu senaste har Stockholms kulturförvaltning gjort workshops och djupintervjuer med kulturutövare helt utan ersättning, så frågan verkar aktuell. Jag har hjälpt…

 • Hur öppnar vi konsten och kulturen för aktivt deltagande?

  Igår föreläste jag på Malmö kulturförvaltnings kulturlunch, som är en nätverksträff för kulturlivet i stan. Denna gång stod det nya aktivitetshuset Stapelbäddensom värd för träffen. För dig som läst Deltagarkultur och följer bloggen så är det inte så mycket nytt. Jag pratade efter att ett publikmätningsföretag presenterat sin rapport om Malmös kulturliv, därav första avsnittet.…

 • Workshop: Crowdsourcing som deltagarkultur – produktionsvillkor & politiska implikationer

  Fredag 26 november, 9.30 – 12.30 Konst, kultur och kommunikation (K3) Malmö Workshopen består av två delar, en inledande föreläsning följt av ett antal workshopmoment, att likna vid gamla tiders redskapsgymnatsik. Föreläsningen ger en utblick i ett arbetsfält där kulturskaparen använder sitt nätverks tillit och engagemang i kollektiva produktionsprocesser. Vi ger ett par konkreta exempel…

 • Unga och nätverkskulturer

  Samtidigt som Dreamhack öppnade portarna i Jönköping i veckan hade SKL och Ungdomsstyrelsen bjudit in till en konferens på temat Unga och nätverkskulturer. Detta var tredje året och konferensen fullbokad. Själv var jag inbjuden av Calle Nathanson för ett panelsamtal med Lotta Brilioth Biörnstad från Länsteatrarna och Jonathan Danemo, ordförande i Goodgame. Det var ett…