Deltagarens färdigheter

Henry Jenkins från MIT, som bland annat skrivit Konvergenskulturen och länge intresserat sig för deltagande har släppt en ny rapport, Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. Han har bland annat samlat ihop en lista på vilka färdigheter som man behöver för att aktivt kunna förhålla sig till deltagarkulturer:

 • Lek – kapacitet att experimentera med omgivningen som en form av problemlösning
 • Performance (eller rollspel) – förmågan att anta alternativa identiteter för att improvisera och utforska med
 • Simulation – förmågan att skapa och tolka dynamiska modeller för verkliga processer
 • Bemäktigande – förmågan att sampla och remixa medieinnehåll på ett meningsfullt sätt
 • Multitasking – förmågan att snabbt få översikt och kunna byta fokus mellan värdefulla detaljer
 • Distribuerad kognition – förmågan att kunna använda verktyg som expanderar mentala kapaciteter
 • Kollektiv intelligens – förmågan att samarbeta och dela sina erfarenheter och kunskaper med andra för att nå ett gemensamt mål
 • Omdömeskraft – förmågan att utvärdera olika källors trovärdighet och kredibilitet
 • Transmedial navigation – förmågan att följa berättelsers eller informations flöde över olika medieplattformar
 • Nätverkande – förmågan att söka efter, syntetisera och sprida vidare information
 • Förhandlande – förmågan att röra sig mellan olika sammanhang och att kunna urskilja och respektera omväxlande normer.

Jenkins har en bredare definition av deltagarkultur än den vi använder i boken och hans fokus är inriktat på digitala medier, men oavsett det är listan välkommen. Hela rapporten sätter fokus på ett viktigt faktum – deltagande är något man måste lära sig!


Posted

in

by

Comments

One response to “Deltagarens färdigheter”

 1. […] höga trösklar. Deltagande är något man måste lära sig. Det fungerar olika i olika sammanhang och kulturer. Tänk på att inte göra reglerna för […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *