Tag: Elge Larsson

 • Artes Participativas

  Artes Participativas

  A Portuguese/Brazilian translation of Deltagarkultur has dropped in the shape of Artes Participativas. Thank you Tadeu Rodrigues Iuama for translating it and to Luiz Falcão for a proper re-enactment of the original shape and form. It is published by NpLarp and Editora Provocare. The book was written 2008 by Kristoffer Haggren, Elge Larsson and Andrea…

 • Anthology on nordic live role-playing: Playing Reality

  Playing Reality is an anthology of articles on live role-playing, a new art form where the Nordic countries are at the front edge. It’s edited by Elge Larsson and published by Interacting Arts. This book covers a wide range of topics and genres, from practical advice, historical reviews and visions of possible futures to semiotic…

 • Deltagarkultur (Korpen förlag)

    I etablerade kulturyttringar som bildkonst, litteratur, teater, arkitektur, opera, balett, performance, cirkus, sport, film, fotografi, skulptur, reklam, tidningar, radio och television återfinns samma mediestruktur. Kommunikationen är enkelriktad. Som åskådare skall du bara tacka och ta emot. Men åskådarkulturens auktoritära och passiviserande karaktär ifrågasätts allt oftare. Begrepp som interaktivitet och deltagande är på modet, men…