Tag: London

  • Notes on Punchdrunk’s The Drowned Man from an interaction design pow

    Notes on Punchdrunk’s The Drowned Man from an interaction design pow

    Visiting London I took the oppurtunity to go to Punchdrunk’s epic show The Drowned Man which encompass some 20.000 sqm on 4 floors, 30 actors, a bar, et c. I will not summarise the whole experience here, there is plenty of reviews to read online. What I want to do is to share some thoughts…

  • Förrädarens afton

    Förrädarens afton

    Betrayer’s Banquet är en exklusiv middagsbjudning med “fångens dilemma” som centralt spelelement. Idén är utvecklad av Original Content London och förra helgen hade jag chansen att vara med. På en ruffig bakgata i östra London öppnar en huvbeklädd man en liten dörr. Han lockar in de huttrande besökarna en och en. I inbjudan har vi…