Tag: berättande

  • En hemsökt högskola

    Den här texten är tidigare publicerad i IA#5 Verklighetsspel, 2005 Det är inte världen som ting i sig utan som föreställning (villfarelse) som är så betydelserik, djup, mirakulös… – Friedrich Nietzsche, Mänskligt alltför mänskligt, 29, s. 40 Nietzsche öppnade våra ögon för att verkligheten bortom idéer om religion, moral, sanning och kunskap är en i…

  • Kollektivt skrivande, experiment på Knutpunkt

    Under vår workshop i kollektivt skrivande på Knutepunkt i Norge använde vi programmet SubEthaEdit, tre bärbara macar och en projektor. Programmet hette först Hydra (innan de blev stämda, någon annan hade ju trademark på det mytiska monstret från antika grekland!) och det begreppet har levt kvar som verb i vårt gäng. Att hydra en text…