Tag: Bokförlaget Korpen

  • Deltagarkultur (Korpen förlag)

      I etablerade kulturyttringar som bildkonst, litteratur, teater, arkitektur, opera, balett, performance, cirkus, sport, film, fotografi, skulptur, reklam, tidningar, radio och television återfinns samma mediestruktur. Kommunikationen är enkelriktad. Som åskådare skall du bara tacka och ta emot. Men åskådarkulturens auktoritära och passiviserande karaktär ifrågasätts allt oftare. Begrepp som interaktivitet och deltagande är på modet, men…