Tag: Crowdculture

  • 2 filmklipp från Avatarvaro

    Petter Karlsson gjorde ett litet Youtube-reportage från genrepet av föreställningen som ni kan se här. Jag och Ebba försöker kommunicera något om vad det handlar om. Även Crowdculture, som vi fick stöd från, har gjort en liten filmpresentation där jag pratar lite om projektet. De flesta av klippen är från speltest då scenografin inte var…

  • Workshop: Crowdsourcing som deltagarkultur – produktionsvillkor & politiska implikationer

    Fredag 26 november, 9.30 – 12.30 Konst, kultur och kommunikation (K3) Malmö Workshopen består av två delar, en inledande föreläsning följt av ett antal workshopmoment, att likna vid gamla tiders redskapsgymnatsik. Föreläsningen ger en utblick i ett arbetsfält där kulturskaparen använder sitt nätverks tillit och engagemang i kollektiva produktionsprocesser. Vi ger ett par konkreta exempel…