Tag: Jane McGonigal

  • En hemsökt högskola

    Den här texten är tidigare publicerad i IA#5 Verklighetsspel, 2005 Det är inte världen som ting i sig utan som föreställning (villfarelse) som är så betydelserik, djup, mirakulös… – Friedrich Nietzsche, Mänskligt alltför mänskligt, 29, s. 40 Nietzsche öppnade våra ögon för att verkligheten bortom idéer om religion, moral, sanning och kunskap är en i…

  • Verklighetsspel och mediekonsumtion

    I sin essä ”This is Not a Game” (pdf) undersöker Jane McGonigal, doktor i performativitetsstudier vid Berkeley, vad som hände under och efter ett av de tidiga spel som går under termen alternate reality game. The Beast som producerades i samband med premiären av Artificial Intelligence. De som tillsammans löste The Beast var en grupp…