Tag: Maskspel

  • Maskplay, Jakobsberg

    Maskspel, Jakobsberg from Widing on Vimeo. This is a session from the reality game “Maskplay”. It was performed 21:st September 2008 in Stockholm suburb Jakobsberg. Plain documentation.

  • Staden är ett territorium, men leken känner inga gränser

    Tidigare publicerad i Fältbiologen #4 (pdf) Att tänka sig ett urbant fri-lufts-liv (vilket är temat för detta nummer) är intressant, men låt inte begreppet förleda oss själva och varandra. Staden är inte fri – staden är ett territorium, ett slagfält där olika intressen samspelar och konfronterar varandra. Det finns ingen urban allemansrätt, tvärtom regleras urbaniteten…