Tag: oil

  • Ett par försök med olja

    Ett par försök med olja

    Under isolationen söker jag efter nya uttrycksmedel. Här är några försök med olja. Även om detta var länge sedan jag hade pensel i hand så känns dessa försök lovande.