Tag: Per Hüttner

  • Morgondagens konstpublik, workshop i Norrköping & Vånga 6-7 oktober

    Morgondagens konstpublik, workshop i Norrköping & Vånga 6-7 oktober

    Jag håller workshop 6 oktober. Öppen för envar. Lek: improvisation eller undersökning? – Morgondagens konstpublik höstmöte 2016, Norrköping och Vånga 6-7 oktober Välkomna till Morgondagens konstpubliks andra höstmöte i Östergötland 6-7 oktober. Under mötet kommer vi att undersöka hur barn och ungdomars lek och undersökande förhåller sig till deras lärande processer för att bättre förstå…