Tag: Strange Days

  • How to go out of body & fuck with yourself

    This is a rewrite of a blogpost published in swedish before. I made it for Inpex 2012 edition of the infamous silver bible aka. The Swedish Dance History vol. 4. It’s situated in the very end of the book btw. What happens to our capacities to look and see when our senses are dominated by an…

  • Märkliga dagar – videoglasögon & videovåld

    Vad händer med seendet när det domineras totalt av en bildvärld? Mitt arbete med avatarerna och det faktum att videoglasögon nu är teknik tillgänglig på konsumentmarknaden (även om den är dyr och svårhanterlig) gör att det känns angeläget att tänka lite kring den estetik som har och kommer att kunna utvecklas runt den typen av…