Tag: Terrorism

  • Documentation of Baader Meinhof eXperiment – black box edition

    The norwegian scenario BMX was written to use the oppurtunity of two appartments in the same block inhabitet by prominent larp writers and organizers;  on one hand Eirik Fatland & Li Xin and on the other hand Erlend Eidsem Hansen. This was the setup: Two rooms, next door : the security police and activists. One…

  • The Baader-Meinhof eXperiment Stockholm

    Vi hjälper Erlend Eidsen Hansen att sätta upp detta lysande scenario i Stockholm på tisdag. Det finns 20 platser och vi kör på Riksteatern i Hallunda. The Baader-Meinhof eXperiment Stockholm Two rooms, next door : the securitypolice and activists. One wall divides them – One focus tears them apart, ideology One group of participants plays…

  • Verklighetsspel och mediekonsumtion

    I sin essä ”This is Not a Game” (pdf) undersöker Jane McGonigal, doktor i performativitetsstudier vid Berkeley, vad som hände under och efter ett av de tidiga spel som går under termen alternate reality game. The Beast som producerades i samband med premiären av Artificial Intelligence. De som tillsammans löste The Beast var en grupp…