Tag: weld

  • Notes on darkness

    The recent Almost out of sight festival at Weld as well as the works Observatory (MDT) and The Infinite Conversation (Magasin 3) has proposed a discussion on the concept of darkness in performance art. What happens to the artistic means and the aesthetic sensibility when they are deprived of visual expressions and representations? The sensory…

  • Nästan utom sikte – Weld gör dunkel festival

    Såhär presenteras festivalen: Almost out of sight är en festival som låter inrama ett antal föreställningar och konsthändelser som alla har något gemensamt, om inte synligt, så tematiskt. De senaste åren har det vuxit fram ett antal koreografier och konstprojekt som betonar sinnesförnimmelse, närvaro och sensation. Som ifrågasätter seendet och vår blick och aktiverar till…

  • Karnevalseminarium på Weld

    Weld är ett experimentellt rum för processorienterad dans och konst. På torsdag och fredag har de ett spännande program. På fredagen kommer Gabriel från Interacting Arts att vara med i ett samtal om “karnevalens olika betydelser, idéhistoriska bakgrund och dess politiska och ekonomiska inverkan.” Live audiovisuell konsert+samtal, 30/1+1/2 Konstnären Roberto N Peyre är just nu…