Utforska med ögonbindel

Foto av John Hanse

Foto av John Hanse

Klassisk övning som jag senast höll på Lekklubben i Malmö, passar i såväl stad som natur. Instruktioner:

  • Deltagarna delas upp i par. Övningen görs under begränsad tid. Förslagsvis 5 – 20 min per person.

  • En tar på sig ögonbindel, den seende guidar. Blunda före ni sätter på bindeln.

  • Låt den som är blind följa snarare än att dra runt den. Visa olika platser, nivåer, föremål. Ta det långsamt i början.

  • Gör övningen under tystnad, men om något behöver sägas så gör det.

  • Den som tittar har ansvar för den som blundar.

  • Experimentera med att lämna den blinde att utforska själva, så länge ni har koll.

  • Efter X antal minuter byter deltagarna roll. Prata inte i bytet om ni inte måste. Den som ser har ansvar för tiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *