Bloggen 3 år! Topp 5, medmera

dream

Jag har nu bloggat mer eller mindre aktivt i tre år. Sedan hösten 2010 har jag postat över 150 inlägg och fått närmare 10.000 läsare, vilket känns fint med tanke på hur smala många av texterna är.

Ambitionen här är ju i första hand att formulera mig kring olika konstnärliga och spelorienterade praktiker som jag sysslar med. Vikten av att reflektera över handlandet och dokumentera olika faser i den skapande processen känns lika viktigt som någonsin förut. Jag hoppas att idéerna och erfarenheterna som kraffsas ner här kan komma till nytta för andra som är intresserade av deltagarkultur. Senast jag fick bekräftelse på det var när konstnären Hamish MacPherson hörde av sig för att han baserat ett verk skapat för brittiska parlamentet dokumentationen av experimentet An Infinite Scenario.

En del texter och material kommer nog att hamna hos Nyxxx i framtiden, eftersom jag jobbar aktivt med avatarprojeten i den konstellationen men även Interacting Arts har en liten återuppståndelse i det att vi översatt Deltagarkultur till engelska och just nu är ute på jakt efter förlag med goda internationella distributionskanaler.

Topp 5 lästa inlägg

To be continued…

Bloggen 1 år! Topp 5 medmera

Nu har jag bloggat i 1 år och har under den perioden skrivit ungefär 60 texter och haft närmare 5000 besökare. För en f.d. fanzinsredaktör som mig känns det grymt att kunna nå ut till så många läsare.

Topp 5 lästa inlägg

  1. Oljan åstadkom 1900-talet och sex miljarder hjärnor 
  2. Teaterkritik, gerillakritik
  3. Notes on darkness
  4. Interactive script writing exercise in 4 steps
  5. Tips och fällor vid skapandet av deltagarkultur

Det som går hem är alltså undergångstoner, kulturkritik och deltagarmetodik. Jag hoppas att det blir mer av det även under nästkommande år.

Interacting Arts uppe igen

Jag vill även tipsat om att Interacting Arts sajt är uppe igen efter flera år offline.

100 inlägg senare

Jag måste på något vi uppmärksamma min hundrade bloggpost. Ungefär hälften av inläggen är faktiska bloggposter, medan resten är en retroaktivt uppbyggd portfolio där även nya inlägg placeras under tidigare år. På arkivet till höger kan det se ut som att bloggen rullat sedan 2002 men det är alltså bluff, den startade de facto oktober 2010, för ganska precis ett halvår sedan.

Bloggen hjälper mig verkligen dokumentera vad jag tänker och gör. Men det är fortfarande mycket som passerar utan att jag hinner formulera mig kring det. Det vore fint om bloggandet kunde bli en mer integrerad del i görandet.