100 inlägg senare

Jag måste på något vi uppmärksamma min hundrade bloggpost. Ungefär hälften av inläggen är faktiska bloggposter, medan resten är en retroaktivt uppbyggd portfolio där även nya inlägg placeras under tidigare år. På arkivet till höger kan det se ut som att bloggen rullat sedan 2002 men det är alltså bluff, den startade de facto oktober 2010, för ganska precis ett halvår sedan.

Bloggen hjälper mig verkligen dokumentera vad jag tänker och gör. Men det är fortfarande mycket som passerar utan att jag hinner formulera mig kring det. Det vore fint om bloggandet kunde bli en mer integrerad del i görandet.

One thought on “100 inlägg senare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *