Tag: fotografi

  • Overlay aesthetics 2

  • Overlay aesthetics

    I made this series of images in photoshop using the overlay filter for layers. What I like about them is the dynamics between imaginary fantasy and gritty materiality. The cyclope illustration was originally made by Josefin Rasmuson and the mask by Olle Söderström.

  • Konsten, kroppen och stillheten

    Konsten, kroppen och stillheten

    Stilla! uppmanar konstnären sin modell. Hennes bröstkorg häver sig lätt när hon andas och handen darrar ouppsåtligt. Måleriet kräver ett stillsamt motiv och trots att konstnären intresserar sig för kroppen så ställer den till med besvär. Det här är några nedtecknade tankar om den stillsamma kroppen som en brygga mellan bilden och det avbildade inom…