Playground – New mag on roleplaying

There is a new magazine on indie roleplaying and experimental live roleplaying. The first issue was released at the Knudepunkt conference and the editorial team is pan-nordic. They aim for to publish it on a quarterly basis and are interested in new, strange and obscure stuff related to role-playing in any form. If you are interested in supporting this project please subscribe! Here is an interview made by Juhana with the editor in chief Matthijs Holter, previously known for the Norwegian style blog and The Society of Dreamers:

I had a contribution about what performance can learn from live roleplaying, a kind of rewrite on this review (in swedish), but directed to a roleplaying reader:

Bumping into the walls

When performance and role-playing mix in an intimate site-specific piece, the role of the audience is challenged. Do we lean back and enjoy the piece, or try to respond to the situation as participants?

Visiting the duo Heine Avdal & Yukiko Shinozaki’s latest piece Field Works Office at the Gothenburg dance and theater festival was a pleasure. During the festival several performances approached participatory aesthetics that resembled live role-playing. The invitation to the piece evoked a scenario set in a corporate world of generic office architecture. Only two spectators were admitted at a time, and the program folder offered ”an intimate performance where every spectator will have a different experience”.

The performance takes place in the business district close to the Gothenburg train station. An elevator takes us to a ”virtual office” maintained by Regus, a facility where companies can rent a fancy address or a short term lease. The company is happy to admit that they have similar locations all over the world which makes it possible to ”Think differently about your workplace.” With Regus, you can surf the waves of the volatile global market, set up business anywhere in the world, but still feel comfortable in a workspace which is always the same.

The setting reminds me of a 2003 larp in Drammen, Norway, where Fatland/Tanke invited us to play PR-agents in Panopticorp – ”a post-geographical networked corporation”. But this time, the corporate line is real. Panopticorp turned out to have anticipated the evolution of a business culture where demands for flexibility and team work place people employed in the ”creative industries” in a precarious position.

We are welcomed by a receptionist, and after some time in the lobby she takes us to an office room, where we are seated. The program states that ”Every location generates a certain kind of expectation and preconception of how we act in that specific space.” This is a situation where two different preconceptions meet. The first one is the context of a performance art piece, where we are expected to stay seated and silent most of the time. The second one is the office, with its inherent social implications.

As roleplayers, we are trained to relate to, adapt and affirm a social setting, which predisposes us to interact.

The room is empty. An electric kettle is boiling water and ding! it has finished. I approach the kettle and find two notes in two empty cups next to it. I give one note to my audience friend and take the other one for myself. There are illustrations of the room on the papers. ”Ah, this is how it starts”, I think to myself.

There are four desks and windows in three directions. The phone is ringing. I pick it up, but it keeps ringing and no one answers. At this point I feel a little bit uncertain. Maybe I should just sit down and wait. A woman in suit enters the room. I ask her if she works here. She does not respond, closing her eyes, thinking. I realize too late that I have overstepped my bounds. ”Yes”, she says. She gives me a form to fill in.

During the performance I see so many calls for action and possibilities for interaction going to waste. The performers are struggling. They want to invite us to participate and fully experience the strange world of the office, but they don’t have the tools to do that, because their piece is composed as a dance with phrases and ques, not as a larp, where we use characters, roles, scenarios, and explicit interaction patterns.

The illustrated notes were left in the cups by chance, and I was not expected to say anything to the people working in the office. But the signals remained mixed throughout the performance – why could I speak freely to the receptionist, but not to the suit? Although I never intended to transgress the structure of their piece in any way, I kept bumping into its walls.

In a world of precarious immaterial workers, where artists try to merge art with life – artists spending most of the time in offices these days – the art world could make good use of role-playing consultants who knows how to handle participatory situations.

Tankar om Field Works – Office

Vad är det som lockar Avdal & Shinozaki att använda sig utav företagsspråk? Har dess tomma fraser potential till att förföra? Avdal & Shinozaki söker upp globaliseringens upphöjda utposter, anonyma hotell och kontorsrum som ska kunna välkomna vem som helst, men där ingen känner sig riktigt bekväm – generisk arkitektur för produktion och reproduktion. I Field Works – Office besöker vi ett ”virtual office”, ett företagskontor. I ett tidigare verk, Field Works – Hotel, vilar vi upp oss i ett hotellrum. Tillsammans bildar de en iscensättning av den gräsliga tillvaro som konsulter och konstnärer genomlider på internationella turnéer och jobbmöten. Att använda dessa platser för konstproduktion är förstås både samtidsorienterat och praktiskt. De är väl anpassade för konstens villkor. De går att hyra under en kort period och anpassa något sånär efter behov. Dessutom kan samma miljö användas i alla städer eftersom alla städer erbjuder dessa generiska utrymmen.

Med hjälp av kommunikationens extas lyckas Avdal & Shinozaki skapa ett verk fyllt av tomhet. Detta låter kanske som ett misslyckande, men är resultatet av att den samtid de belyser. Man blir onekligen påmind om Fight Club när man åker upp med hissen i det tomma kontorshus där verket hyr rum. Här på Regus hyr advokater, konsulter och revisorer in sig för en vecka eller ett år eller vad de nu behöver. Liknande kontor finns över hela världen i Regus regi. När man läser deras informationsbroschyrer får man känslan av att det bara finns en stad, en metropol som sträcker sig över hela jordens rund. Det enda som skiljer kontoren åt är adresserna, som ip-nummer i Internethavet. Vi kan flyga från punkt till punkt inom loppet av timmar.

Regus tagline är ”Think differently about your workplace”, budskapet är att vi inte behöver binda vår business till en fysisk plats utan kan glida runt från marknad till marknad beroende på hur kapitalets vindar blåser. Regus föreslår också att vi genom att använda oss av deras kontor och adresser kan presentera vår business för att möta våra kunders förväntningar på uppstyrda receptionister och fina adresser. Vi kan presentera oss själva som en stor organisation, eller en del i ett större nätverk, vilket skapar trovärdighet och trygghet hos kunden. Men hur fungerar ett konstverk inom denna miljö? Den ”konst” som finns på väggarna är inget mer än dekoration, tryckta reproduktioner av okänd abstrakt bildkonst. Utrymmet här bygger på en tom estetik, frågan är om det över huvudtaget går att göra några starka estetiska grepp i denna totaliserande företagskultur som kan föreslå eller erbjuda en annan värld än denna smakfulla ergonomiska blågråa värld. Om man använder detta som sitt utgångsmaterial kanske det inte går att omvandla denna tomhet till något meningsfullt.

Det finns bara plats för två personer i publiken. Receptionisten tar med oss till ett litet rum längst ner i en korridor med fönster åt tre håll. Där utanför breder staden ut sig, Göteborgshjulet snurrar sakta runt sin axel. Rummet har fyra skrivbord med laptops och telefoner, en vattenkokare som sätter igång sig själv och diverse kontorsutrustning som whiteboard, skrivare och plastblommor. Vi lämnas ensamma i kontoret en stund. Situationen ställer frågor om publikkontraktet. Ska vi bete oss som kontorister nu? Ska vi bara sitta stilla? Telefonen ringer. Jag tvekar, lyfter luren. Det är ingen i andra änden. Datorerna börjar låta som om någon sitter och knattrar på tangentbordet, sedan kommer välbekanta swoschande ljud för mejl som går iväg och pling från någon mottagande dator på andra sidan rummet. Maskinerna formar en extensiv icke-kommunikation, där ingen svarar, i den digitala världen pågår en konversation som vi inte kan ta del av. Skärmarna är döda.

En kontorist öppnar dörren och ger oss ett formulär. Första sidan är inga konstigheter, vi fyller i kontaktuppgifter och förväntningar. Den andra sidan är en illustration av rummet. Jag frågar om denna sida också ska fyllas i. Kontoristen blundar, ser ut att tänka. ”Yes”. Det blir tydligt att det inte finns rum för samtal här. Kontorets generiska kuliss animeras av en kvinna och tre män som sitter, står, går, använder dator, telefon, vattenkokare, gestikulerar kring whiteboarden, men orden kommer aldrig. Och tyvärr blir väldigt lite sagt. Men det kanske är det som är poängen. Formen för denna performance, med 4 aktörer på 2 besökare hade kunnat möjliggöra mer av improvisation och interaktion. Aktörerna väljer dock att behålla den fjärde väggen, trots att de aldrig är mer än ett par meter från besökaren.

Under ett publiksamtal med Avdal & Shinozaki pratar Avdal om hur arbetet som konstnär ofta består av kontorsuppgifter: ringa, mejla, skriva, skriva ut, osv. Field Works – Office blev så en strategi för att ta den konstnärliga processen närmare sin arbetsplats. Konstnärerna framträder inte i kontoret som en exotisk miljö, de är på hemmaplan. Verket skapar i sina bästa stunder en distans till tillvaron, ett litet spelrum som vi kan nyttja för att få en lite mer spännande tillvaro när vi återvänder från festivalen till jobbet.

Field Works – Office framfördes under Göteborgs dans- och teaterfestival i augusti 2010

Louise Höjer & Gabriel Widing

Tidigare publicerad i Konsten

Rapport från Göteborgs dansfestival

Constanza Macras/Dorky Park – Hell on Earth

Göteborgs dans och teaterfestival öppnade under fredagen med den påkostade föreställningen Hell on earth av det berlinska kompaniet Dorky Park. Koreografen Constanza Macras jobbar med professionella dansare och amatörer för att iscensätta en romantisk bild av problemförorten Neukölln.
Operan är fullsatt. Festivalen ska börja. Liv Landell från GT skriver träffsäkert om hur “kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén mumlar om en bubblande kulturstad”.

Vad Hulthén inte behöver konfronteras med är hur resten av festivalekonomin drabbas av detta val. Valet av öppningsförestälning blir en nyckel till att förstå hur man tänker kring festivalen från politiskt och estetiskt håll. Göteborgs dans och teaterfestival ägs, till skillnad från många andra festivaler, av stadens kulturförvaltning och det blir därför extra viktigt att lyfta fram Göteborg som en ekonomiskt stark och livskraftig region. Föreställningen har höga produktionsvärden med musiker och närmare tjugo personer på scen. Continue reading