Tag: måleri

  • Ett par försök med olja

    Ett par försök med olja

    Under isolationen söker jag efter nya uttrycksmedel. Här är några försök med olja. Även om detta var länge sedan jag hade pensel i hand så känns dessa försök lovande.

  • Konsten, kroppen och stillheten

    Konsten, kroppen och stillheten

    Stilla! uppmanar konstnären sin modell. Hennes bröstkorg häver sig lätt när hon andas och handen darrar ouppsåtligt. Måleriet kräver ett stillsamt motiv och trots att konstnären intresserar sig för kroppen så ställer den till med besvär. Det här är några nedtecknade tankar om den stillsamma kroppen som en brygga mellan bilden och det avbildade inom…