Labyrinthine workshop

(Swedish below)

Intro, the participants standing in a circle with blindfolds on:

We will walk through a labyrinth. It is created with inspiration from blueprints that I got from some people that spend a lot of time in the forests surrounding Stockholm. It is a story about courage and compassion, about lost souls seeking meaning and context.

You fall asleep. It must be a dream of some kind. You walk through quiet darkness. There are no words here, only sounds and utterances. The sound of your breath. The chest expanding and sinking back with your breathing. When it’s completely dark around you it is harder to differ between inside and outside. The skin cannot be that safe border between you and your world, between your body and the surroundings.

The city is far away now. It smells different here. You give all your trust to the thread that will take you through and out of the labyrinth.

Intro, deltagarna står i en cirkel med ögonbindlar på.

Vi ska vandra genom en labyrint. Den är skapad efter omsorgsfulla förlagor och skisser jag fått från Vaganterna. Vandringen är en berättelse om mod och medkänsla, om ensamma människors sökande efter mening och sammanhang.

Du somnar. Det måste vara en dröm. Du vandrar i tystnad och mörker. Det kommer inga ord, bara ljud, läten och flämtande andning; bröstkorgen välver sig och sjunker samman. När det är helt mörkt runtomkring blir det svårare att känna skillnad på insida och utsida. Hudens trygga gräns mellan dig och omvärlden är inte självklar längre.

Staden är så långt borta nu. Det luktar annorlunda här. Du förlitar dig på den tråd som ska leda dig genom och ut ur labyrinten.

The workshop was done at the swedish role-playing convention Höjdpunkt.

Photos by Sarah Kim

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *